Privacybeleid

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Paasman HR Management of de aan haar gelieerde ondernemingen.


Verstrekking van gegevens

U bepaalt zelf of u van de via deze website aangeboden services gebruik wilt maken. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Paasman HR Management. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Paasman HR Management. Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de organisatie van Paasman HR Management, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.


Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Paasman HR Management gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.


Derden buiten Paasman HR Management:
  • Het kan zijn dat Paasman HR Management andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. Paasman HR Management eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Paasman HR Management verstrekt zijn.
  • Soms verleent Paasman HR Management u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Paasman HR Management. 
  • Paasman HR Management geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. 
  • Paasman HR Management verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. 
  • Paasman HR Management verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze website links naar andere websites bevat. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Paasman HR Management.

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren.

Cookies
Onze website stuurt een 'cookie', een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Paasman HR Management op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen via het contactformulier. U kunt dan bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Paasman HR Management wenst te ontvangen.

Contact

Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  Ommen

  06 - 5242 1771
info@paasman-hrmanagement.nl

KvK Oost Nederland 51711516