Disclaimer

Deze website is eigendom van Paasman HR Management. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paasman HR Management mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Paasman HR Management.


De informatie op de website is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Paasman HR Management  dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Paasman HR Management aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Paasman HR Management geen invloed heeft op de inhoud van die websites.


De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Paasman HR Management is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.

Contact

Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  Ommen

  06 - 5242 1771
info@paasman-hrmanagement.nl

KvK Oost Nederland 51711516