Privacyverklaring

Paasman HR Management

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

 
Via de website www.paasman-hrmanagement.nl van Paasman HR Management worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Paasman HR Management acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 

Paasman HR Management is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.paasman-hrmanagement.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

•         wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•         wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

•         wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

•         wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

•         wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Paasman HR Management.


Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons een bericht sturen. Hiervoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

-          (bedrijfs)naam;

-          Telefoonnummer;

-          e-mailadres.

Hiernaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

 

Reclame
Je gegevens worden niet gebruikt ten behoeve van reclamedoeleinden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Cookies
Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

 

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

§   uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

§   inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

§   het laten corrigeren van fouten;

§   het laten verwijderen van persoonsgegevens;

§   intrekken van toestemming;

§   bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  OMMEN

info@paasman-hrmanagement.nl

Contact

Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  Ommen

  06 - 5242 1771
info@paasman-hrmanagement.nl

KvK Oost Nederland 51711516