Verzuim

Verzuim kan een grote kostenpost betekenen binnen uw organisatie. Zowel kortdurend als langdurend verzuim. Heeft u het verzuim binnen uw organisatie weleens berekend?

Wat vindt u, als werkgever, acceptabel qua percentage ziekteverzuim binnen uw organisatie? Hoe gaat u om met frequent verzuim van uw werknemer? Onze ervaring is dat het bespreken van frequent verzuim, het nemen van acties hierin, het vastleggen van deze, uiteindelijk leidt tot het terugdringen van verzuim. Het gaat hierbij ook om het bewustworden, de werknemer dient zich bewust te zijn van zijn handelen en de verzuimdrempel te verhogen.

Natuurlijk is er ook sprake van langdurend verzuim. Wellicht nog niet binnen uw organisatie, maar krijgt u hiermee wel in de toekomst te maken. Wij kunnen hierbij optreden als uw casemanager. Wij hebben in dit proces nauw contact met de arbodienst en de leidinggevende van de werknemer. Wij leggen de gesprekken hierbij nauwkeurig voor u vast teneinde een goede dossieropbouw te waarborgen.

Een helder verzuimbeleid mag hierbij niet ontbreken.

Contact

Paasman HR Management
Willem van de Veldestraat 10
7731 MZ  Ommen

  06 - 5242 1771
info@paasman-hrmanagement.nl

KvK Oost Nederland 51711516